Nieuws

Bisschop Bonny pleit voor ritueel in de kerk voor holebikoppels

De Antwerpse bisschop Johan Bonny vindt dat ook ongehuwd samenwonenden en holebikoppels een ritueel in de kerk zouden moeten kunnen krijgen.

Een beetje te vergelijken met het kruisje dat ouders aan kinderen geven. Dat schrijft Bonny in een boek dat volgende week verschijnt. Daarin denkt hij na over nieuwe rituelen in de kerk.

In een opmerkelijke passage in het boek "Mag ik? Dank je. Sorry. Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin" dat op 11 oktober verschijnt denkt de Antwerpse bisschop luidop na over nieuwe kerkelijke rituelen. Dat meldt Kerk & Leven woensdag. Bonny schreef het boek samen met Roger Burggraeve en Ilse Van Halst. "Kan ik als bisschop een ritueel aanreiken gelijkaardig aan het kruisje dat ouders aan hun kinderen geven, maar dan aan gelovigen die samenwonen en die elkaar het beste toewensen, in het licht van Gods aanwezigheid?", zegt Bonny. "Een kruisje is geen sacrament, maar behoort wel tot de orde van de 'heilige tekens en gebaren'. Kunnen we in de Kerk tussen het 'niets' voor de ongehuwd samenwonenden en het 'alles' van het sacramentele huwelijk geen schakeringen inbouwen die duidelijk erkennen wat er 'reeds' is, en tegelijk laten zien wat er 'nog niet' is?"

Holebikoppels kunnen eveneens streven naar een exclusieve en duurzame relatie. Toch sluit de diepe symbolische band tussen het geslachtsverschil en de vruchtbaarheid uit dat hun relatie uitgroeit tot een heuse sacramentele verbintenis. "De vraag is of we alles in één model moeten persen", vraagt Bonny zich af. "Moeten we niet evolueren naar een diversiteit van rituelen waarin we de liefdesrelatie tussen homoseksuelen ook vanuit kerkelijk en gelovig perspectief kunnen erkennen?" Ook de houding tegenover gescheidenen in een nieuwe relatie vraagt om onderscheiding. "De kwestie van de communie voor hertrouwde echtgescheidenen moet zorgvuldig overwogen worden", stelt de bisschop van Antwerpen. "Het gaat hier niet over een algemeen 'ja' of een algemeen 'neen', maar over een afweging. Je moet oordelen op basis van de individuele situatie van de mensen in kwestie. Of beter gezegd, zij kunnen en moeten daarover mee oordelen aan de hand van een aantal criteria." Sterker nog, Bonny meent dat de Kerk in sommige gevallen een tweede relatie zou kunnen inzegenen. "Van oudsher kent de orthodoxe Kerk de bevestiging van een nieuwe relatie om redenen van barmhartigheid, waardoor je als koppel opnieuw een plaats krijgt in de gemeenschap. Deze nieuwe zegen is echter geen herhaling of vervanging van het eerste sacramentele huwelijk. Dat was en blijft uniek."