Gezondheid

Borgerhout zet in op sensibiliseren van jongeren

embed

Het district Borgerhout zet extra in op het sensibiliseren van jongeren. De jongeren zelf werden ingezet om een video te maken, Borgerhoutse jeugdorganisatie Scum Studios ging aan de slag met enkele bekende figuren om de coronamaatregelen beter bekend te maken met een filmpje dat via social media verspreid wordt. Binnenkort verschijnen i.s.m. Buurtregie ook specifieke borden met sleutelfiguren op Borgerhoutse pleinen. Daarnaast volgen nog acties op social media. In Borgerhout wonen en leven mensen dicht op elkaar, wat het bestrijden van het coronavirus bemoeilijkt. Maar als een hechte gemeenschap wil het dichtst bevolkte district van Antwerpen samen deze crisis aanpakken, ondersteund door hun intussen gekende hashtag #samenborgerhout.