Nieuws

Borgerhoutenaars redden de stoep van hindernissen

Morgen stellen het district Borgerhout en de vzw Mobiel 21 om 10 uur de actie 'Red de stoep' voor op het Moorkensplein. Districtsschepen Omar Al Jattari zal dan ook als eerste het inleefparcours afleggen en een verouderingspak uittesten.

Doel van de campagne is mensen erop wijzen dat een tochtje op het voetpad niet voor iedereen vanzelfsprekend is en inwoners oproepen er zelf aan mee te werken om dat eenvoudiger te maken. Met vier aandachtspunten kan immers heel wat hinder vermeden worden. Bewoners kunnen aansluitend tot 15 uur ook deelnemen aan een inleefparcours op het Moorkensplein. Zo kunnen ze zelf ervaren dat gewoon over de stoep wandelen niet voor iedereen evident is.

Red de stoep

Deze week start in Borgerhout de sensibiliseringscampagne 'Red de stoep'. Het initiatief kwam tot stand in samenwerking met de vzw Mobiel 21. Onderzoek wijst uit dat voor een kwart van de inwoners een tochtje op het voetpad niet vanzelfsprekend is. Hindernissen leveren problemen op voor onder andere schoolkinderen, senioren, blinden, rolstoelgebruikers en ouders met een kinderwagen. Met de 'Red de stoep'-campagne wil het districtsbestuur de inwoners op een positieve manier oproepen erover te waken dat iedereen zich veilig en comfortabel op de Borgerhoutse voetpaden kan bewegen.

Iedereen stoepredder

'Red de stoep' roept via een communicatiecampagne met flyers, affiches en gadgets bewoners op om stoepredder te worden. Er zijn vier aandachtspunten:

• Hou steeds 1,2 meter stoepruimte vrij voor voetgangers.
• Vuilnis: plaats uw vuilnisbak of -zak aan de zijkant van de stoep.
• Zet uw fiets in een fietsbeugel.
• Staat er iets in de weg op het voetpad? Zet het aan de kant.

Bewezen effect

Het district werkt voor 'Red de stoep' samen met Mobiel 21 vzw, dat het project ook al lanceerde in Leuven en Waregem. Marjan Frederix, coördinator bij Mobiel 21: "Daar had de campagne een positief effect. Mensen gaan er bewuster om met de toegankelijkheid van hun stad. Dat stellen plaatselijke adviesraden vast. Een aantal knelpunten komt in de meeste steden terug. Maar daarnaast heeft Borgerhout ook zijn eigenheden, waarop we zo concreet mogelijk willen inspelen. Deze campagne werd in overleg met de Werkgroep Antwerpen Toegankelijk uitgewerkt."

Inleefparcours

Hoe voelt het om als minder mobiele persoon te bewegen op het openbaar domein? Met een rolwagen of rollator of als blinde of dove persoon duiken er heel wat extra hindernissen op in straten en op pleinen. Door het inleefparcours kunnen bewoners zelf uittesten hoe het voelt om minder mobiel te zijn. Ze kunnen zelfs een verouderingspak aantrekken om te beleven hoe mensen op leeftijd hindernissen ervaren. De activiteit wordt begeleid door personen met een beperking.

Op 28 juli staat het inleefparcours tussen 10 en 15 uur op het Moorkensplein. In augustus en september duikt het nog op verschillende plaatsen in het district op:

• 12 augustus in zomercafé Boelaertpark van 13 tot 17 uur;
• 31 augustus op de markt Gitschotellei tijdens een actie met ervaringsdeskundigen van 9 tot 12 uur;
• 2 september op de markt op het Laar tijdens een actie met ervaringsdeskundigen van 9 tot 12 uur;
• 17 september op de braderij in de Gitschotellei, tijdens de Reuzenstoet, van 13 tot 17 uur;
• 24 september op de Turnhoutsebaan tijdens de Dag van de Klant in samenwerking met BoHo, van 13 tot 17 uur.

(Bericht : Stad Antwerpen, district Borgerhout, Foto : District Borgerhout)