Gezondheid

"Brand blussen met zand, niet met water!"

embed

Nikkel-sulfide is een zeer giftige stof die zelfs kankerverwekkend kan zijn wanneer het in contact komt met zuurstof. Volgens Jan Tytgat, toxicoloog aan de KU Leuven kan je deze stof dan ook het beste bestrijden met zand

Gezondheid
  • «
  • Meer nieuws