Mobiliteit en Verkeer

Brecht, Malle, Schilde, Zoersel en politiezone ontvangen SAVE-label

Vandaag krijgen de gemeenten Brecht, Malle, Schilde en Zoersel en de politiezone Voorkempen het SAVE-label voor veilig verkeer uitgereikt. Koen Van Wonterghem, gedelegeerd bestuurder van de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen overhandigt het label in het bijzijn van de vier burgemeesters en de korpschef.

Op 30 september 2014 ondertekenden de burgemeesters van Brecht, Malle, Schilde en Zoersel en de korpschef van de Lokale Politie Voorkempen het SAVE-charter. Hiermee wilden ze aantonen dat ze veel belang hechten aan verkeersveiligheid. Wat volgde was een engagement om samen te werken aan een SAVE-actieplan. Het was de eerste keer in Vlaanderen dat alle gemeenten van één politiezone dit charter ondertekenden.

Het ondertekenen van het charter was een eerste stap in het proces. Sindsdien leverden de besturen en de politie voortdurend inspanningen om de verkeersveiligheid op het grondgebied van de politiezone Voorkempen te verbeteren. Na een positieve evaluatie verkregen ze het SAVE-label.

Enkele acties die uitgevoerd zijn: het opmaken van een verkeersveiligheidsanalyse, investeringen in verschillende fietspaden en trage wegen, enkele maatregelen in schoolomgevingen en op de wegen naar scholen, updaten van een schoolroutekaart en extra aandacht voor de zwakke weggebruikers bij infrastructuurwerken.