Mobiliteit en Verkeer

Bromfietsers en bestuurders step betrapt op te snel rijden

Het verkeersondersteuningsteam (VOT) van de regio Oost van de Antwerpse politie stelde zaterdag een algemeen dispositief op aan de Slachthuislaan in Antwerpen, samen met de verkeerspolitie. Zij waren ter plaatse en konden met de moto vlot bromfietsers en elektrische steps de controlepost binnen sturen. Vijf elektrische steps en drie bromfietsen zijn in beslag genomen omwille van een te hoge snelheid. 

Ook het VOT van de Regio City kon gisteren samen met twee wijkagenten verschillende resultaten boeken. Drie bestuurders negeerden het verkeersbord C3 wat een verboden toegang aangeeft. Zes buitenlandse veelplegers zijn dankzij het ANPR-cameranetwerk gevat en dienden hun onmiddellijke inning meteen te betalen. Verder moesten ze nog 33 keer ingrijpen omdat bestuurders foutief geparkeerd of stil stonden. In dezelfde regio had het wijkteam op donderdag ook al een 30-tal bestuurders uit het verkeer gehaald. Zo konden ze twee personen betrappen die zonder geldig rijbewijs onderweg waren. Hun wagens werden in beslag genomen, onder meer omdat een van hen al enkele maanden niet meer verzekerd was. Een derde bestuurder kreeg een openstaand rijverbod overhandigd. Pas nadat hij geslaagd is voor de theoretische en de praktische proef kan hij opnieuw een voertuig besturen. 

Tot slot stelden het team nog vast dat iemand de gordel niet droeg en iemand anders met een verlopen keuring rond reed. In de namiddag werkte het wijkteam dan op overlast in de omgeving van de Korte Zavelstraat. Twee gezochte personen die vermoedelijk betrokken waren bij een gewelddadige diefstal zijn van hun vrijheid beroofd.