Mobiliteit en Verkeer

Brug over E313 in Wommelgem definitief afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

De brug van de Wijnegemsteenweg over de E313 in Wommelgem blijft permanent afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat is beslist na bijkomende inspectie en analyse door het Agentschap Wegen en Verkeer en het departement MOW. De brug wordt niet versneld afgebroken zodat voetgangers en fietsers de brug kunnen blijven gebruiken. Wel zullen er aan verhoogde frequentie grondige inspecties gebeuren om te loskomend beton tijdig te detecteren. In 2022 zal er een nieuwe brug over de E313 gebouwd worden. 

Uit de verschillende onderzoeken die de afgelopen weken op de brug gebeurd zijn blijkt dat de voorspankabels die brugoverspanning dragen door ouderdom en slijtage spanning verliezen. Hierdoor neemt de draagkracht van de brug af en komt de constructie onder druk te staan. Eén gevolg daarvan is dat het beton rond de kabels verbrokkelt en los komt. Het is dus belangrijk dat verdere significante belasting van de constructie vermeden wordt. Daarom is het niet wenselijk nog geregeld zwaar vervoer over de brug te laten rijden. Om ieder risico uit te sluiten heeft het Agentschap Wegen en Verkeer besloten de brug volledig af te sluiten voor alle gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers mogen wel gebruik maken van de brug

De brug zal niet versneld afgebroken worden. De toestand van de brug vereist geen onmiddellijke afbraak Door de brug te laten staan blijft een veilige as voor actieve weggebruikers behouden. Gemotoriseerd verkeer zal van de brug van de Doornaardstraat kunnen gebruik maken. Hier zullen voetgangers en fietsers dan weer geweerd worden. Om in tussentijd te vermijden dat er nog beton loskomt van de brug zal het inspectieritme verhoogd worden, waarbij er naast geregelde visuele inspecties initieel ook één keer per maand een grondige inspectie met hoogtewerkers zal gebeuren om eventueel loszittend beton te detecteren.

(foto : Google Street View)