Mobiliteit en Verkeer

Budget vernieuwing Dr. Theo Tutsstraat en fietspad Broechemsesteenweg in Boechout goedgekeurd

De gemeenteraad van Boechout heeft het budget voor 2021 goedgekeurd. De inkomsten voor 2021 bedragen ruim 19,2 miljoen euro, de uitgaven 17,3 miljoen. Deze uitgaven dekken alle personeelskosten, subsidies en werkingsmiddelen.

Burgemeester Koen T’Sijen, bevoegd voor Financiën, beaamt dat het omwille van covid-19 geen gemakkelijke begrotingsopmaak is geweest. “Nu reeds bedragen de extra uitgaven door corona meer dan 300.000 euro. Bovendien zal de crisis ook een negatieve weerslag hebben op de ontvangsten uit de personenbelasting. Toch blijft het budget in evenwicht en plannen we voor ongeveer 3 miljoen euro aan investeringen in 2021”, zegt hij.

De belangrijkste investeringen gaan naar de vernieuwing van de Dr. Theo Tutsstraat (325.000 euro) en de aanleg van een fietspad en riolering op de Broechemsesteenweg vanaf het jongenstehuis Don Bosco (1.400.000 euro). “Maar ook het onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden en verschillende mobiliteitsmaatregelen voor veilig verkeer nemen met 1.645.000 euro een grote hap uit het budget. Bovendien is in de financiële meerjarenplanning het bedrag voor de aanleg van een fietspad op de Wommelgemsesteenweg fors opgetrokken tot 795.000 euro. Voor het plaatsen van ANPR-camera’s om te controleren op snelheid voorzien we in 2021 dan weer 180.000 euro,” zegt burgemeester T’Sijen.

Klimaat, vrijetijd, sociaal beleid

Naast mobiliteit zijn er ook significante budgetten voor klimaatbeleid, vrijetijdsbeleid en sociaal beleid. “De aankoop van gronden om het natuurgebied van de Molenbeekvallei uit te breiden, zo’n 800.000 euro, financieren we door de verkoop van ander gemeentelijk patrimonium en met subsidies van de provincie en de Vlaamse overheid. In het kader van klimaat-, milieu- en bebossingsbeleid trekken we ook extra middelen uit. 95.000 euro voor groenaanplantingen, 460.000 euro tot 2025 voor parkbeheer en 15.000 euro voor duurzame energieprojecten.”

“Voor de jongeren schrijven we 180.000 euro in voor een nieuw skatepark en voor de senioren voorzien we 145.000 euro voor de uitbouw van de Bunderhoeve tot een seniorenontmoetingscentrum. Voor sport- en gemeenschapsinfrastructuur betaalt de gemeente in 2021 750.000 euro aan prijssubsidies. Deze subsidies komen onrechtstreeks ten goede aan de verenigingen die deze infrastructuur gebruiken. Er wordt ook een fonds aangelegd van 68.000 euro om het verenigingsleven en de evenementen extra te ondersteunen bij de heropstart na corona”, legt Koen T’Sijen uit.

Het budget voor sociaal beleid blijft groeien. In 2021 voorziet Boechout bijna 1.265.000 euro voor financiële ondersteuning van de minst begoeden en kansengroepen. Dat bedrag evolueert naar 1.320.000 euro in 2025. Tot slot werkt de gemeente ook verder aan de restauratie van de kerk van Vremde (250.000 euro).

De totale schuld van de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf bedraagt 30 miljoen euro en zal verder afgebouwd worden tot 27,2 miljoen euro in 2025. De autofinancieringsmarge, de financiële ruimte om te lenen, blijft met bijna 159.000 euro positief. Over de volledige legislatuur zal de gemeente bijna 1,9 miljoen euro per jaar investeren.

(foto Google Street View)