Politiek

Burgemeester Boechout wil Bouwstop in gemeente

Burgemeester Koen T'Sijen van Boechout vraagt de Vlaamse overheid het mandaat om voor zijn gemeente de gewestplannen te hertekenen, en een bouwstop te kunnen invoeren.

T'Sjijen wil niet langer aanzien hoe zijn gemeente versnipperd en verkaveld wordt. Volgens de burgemeester van Boechout moet het platteland ook echt platteland kunnen blijven. Maar niemand geeft het goede voorbeeld wat ruimtelijke ordening betreft. Daarom vraagt T'Sijen de Vlaamse overheid specifiek een mandaat, om voor zijn gemeente de gewestplannen te hertekenen en op eigen kracht een bouwstop te kunnen invoeren.