Nieuws

Burgemeester legt werken voor asielcentrum in Kalmthout stil

De voorbereidende werken aan het pand voor het asielcentrum in Kalmthout zijn gistermiddag stilgelegd op bevel van burgemeester Lukas Jacobs. 'Er is asbest gevonden in het gebouw en de aannemer heeft dat foutief verwijderd. De openbare gezondheid komt in het gedrang.'

Bij een controle op het terrein door de politie en de gemeentediensten werd op verschillende plaatsen asbest vastgesteld in en rond het pand waar het asielcentrum zal komen. 'Er zit asbest aan de oude ramen en rond de pilaren. Buiten het gebouw is bovendien een deel van het terrein gecontamineerd door foutief verwijderde asbesthoudende elementen. Dat werd vastgesteld door een gespecialiseerde firma, die de site inspecteerde in opdracht van de gemeente. Die verwijdering gebeurde duidelijk niet volgens de regels van de kunst', zegt de burgemeester van Kalmthout. De ganse zone zal nu op een correcte manier moeten worden gesaneerd en gereinigd. Pas na een bodemanalyse zal kunnen worden vastgesteld of de verontreiniging opgelost geraakt. 'Het is duidelijk dat hier de openbare gezondheid in het gedrang komt', zegt Lukas Jacobs. '

De eigenaar gaat zeer onoordeelkundig te werk en dat kan uiteraard niet. Ook de aanpalende buren stelden deze verontreiniging vast en lieten me dat afgelopen weekend weten. Ook zij vrezen uiteraard voor hun gezondheid én die van de toekomstige bewoners. Vandaar dat we snel gehandeld hebben. Gisteren werd ganse site verzegeld door de politiezone Grens. Voorlopig zullen er geen werken meer plaats vinden om het pand verder in te richten als asielcentrum.' De komst van het asielcentrum kan op weinig steun rekenen in Kalmthout. 'Ikzelf als burgemeester en de gemeente zijn nooit betrokken bij de voorbereiding en de aanpak van dit dossier. Alles werd in alle stilte door Fedasil voorbereid. We hebben alleen onze forse bezwaren over het pand en de locatie in een finaal stadium kenbaar kunnen maken, maar daar is nooit rekening mee gehouden. Als gemeente houden we nu een duidelijke lijn aan : we zijn niet tegen opvang, dat organiseren we hier al jaren, maar we zijn wel tegen de collectieve opvang in dat pand', zegt Lukas Jacobs.

Het asielcentrum was maandagavond een druk besproken onderwerp op de gemeenteraad van Kalmthout. Zo'n honderd inwoners woonden het debat bij.