Nieuws

Burgers worden betrokken bij ontwerp publieke ruimte Slachthuiswijk

De stad Antwerpen start samen met AG VESPA een participatietraject op voor het ontwerp van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk. Tussen 25 augustus en 17 september vinden een digitale bevraging, interviews, sport- en spelactiviteiten voor kinderen, focusgesprekken en wandelingen met het ontwerpteam plaats. In het najaar is er een publieksmoment waarop het ontwerpteam laat zien hoe alle input van het participatietraject is verwerkt.

De stad Antwerpen wil het projectgebied Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok herontwikkelen tot een gemengd en kwalitatief gebied met bestemming wonen, diensten, recreatie en bedrijvigheid. Eind 2017 werd daarvoor een masterplan goedgekeurd, in februari 2019 is het RUP Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok definitief vastgesteld. In februari 2020 is een ontwerpteam aangesteld voor de opmaak van het masterplan publieke ruimte Slachthuiswijk.

Het ontwerpteam moet een conceptueel ontwerp maken voor het volledige gebied. Voor fase 1 van de publieke ruimte, meer bepaald de Kalverwei, de Oude Kalverstraat en het Lobroekplein, maakt het team ook een definitief ontwerp en volgt dat op tot en met de uitvoering. Vooraleer ze starten met de opmaak ervan willen ze input van de omwonenden, bedrijven, …

Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: “We zetten alles op alles om de Slachthuissite op te waarderen tot een parel van Antwerpen-Noord. We hebben al een intensief participatietraject afgelegd voor deze site en we gaan met het ontwerpproces verder op hetzelfde elan. We kiezen voor diverse activiteiten om zo veel mogelijk verschillende doelgroepen te bereiken. Zo creëren we een site met een groot draagvlak. Aandachtspunten in het ontwerp zijn: groene publieke ruimte, ruimte om te spelen en te sporten, het faciliteren van ontmoeten, langzaam verkeer in een autoluwe wijk, maximale recuperatie van regenwater en het belang van wind-, lucht-, hitte- en geluidskwaliteit. Zo komen we tot een maximale heropwaardering van het openbaar domein en maken we van deze voormalige stadskanker een nieuw landmark.”

Programma participatietraject

Tijdens alle activiteiten worden de geldende veiligheidsmaatregelen inzake corona gerespecteerd. Alles kan bijgestuurd worden naargelang de geldende coronamaatregelen.

  • 25 augustus - 9 september: digitale bevraging over de inrichting van de pleinen, speeltuinen, groene ruimtes, straten, …
  • 25 augustus - 4 september: Een interviewer met een tablet gaat op stap in de wijk om de bevraging samen met moeilijk bereikbare doelgroepen in te vullen.
  • 25, 27, 28 augustus: activiteiten van Sportpret vzw gericht op kinderen
  • 12 september: wijkwandelingen met het ontwerpteam
  • 16 -17 september: focusgesprekken over horeca, over jongeren en over het thema ‘ontmoeten in een nieuwe buurt’
  • 24 september: synthesemoment waarop alle verzamelde informatie gebundeld wordt gepresenteerd, waarna het ontwerpteam met de wensen van de wijk aan de slag gaat

In het najaar vindt er een publieksmoment plaats waarop het ontwerpteam laat zien hoe alle input van het participatietraject is verwerkt in het eerste ontwerp.

Het volledige programma is terug te vinden op https://slachthuiswijk.agvespa.be. Op die website kan iedereen ook de digitale bevraging invullen en zich inschrijven voor de verschillende activiteiten.

Timing ontwerp en aanleg publieke ruimte

Tegen de zomer van 2021 wordt het ontwerp van de publieke ruimte afgerond. Daarna wordt de aanbesteding gedaan voor fase 1 van de publieke ruimte en de omgevingsvergunning aangevraagd. Als alles vlot verloopt, kan de aanleg van fase 1 vanaf het voorjaar van 2022 starten.

(bericht : Stad Antwerpen - foto AG Vespa)