Mobiliteit en Verkeer

Buurtbewoners klagen gevaarlijke situatie Vosstraat aan

embed
De buurtbewoners zeggen al langer dat de Vosstraat een gevaarlijke straat is. Je mag er maar 30 kilometer per uur rijden. Maar daar houdt bijna niemand zich aan. De buurt heeft dat ook al aangeklaagd bij de districten. Maar daar werd nooit echt gevolg aan gegeven.