Mobiliteit en Verkeer

Buurtbus voor mensen met een mobiliteitsbeperking

Voor wie het niet vanzelfsprekend is om zich te verplaatsen, minder goed te been is, slechtziend of tijdelijk niet rijgeschikt door een ziekte of door een operatie ... kortom: voor wie vanuit die zorgnood een mobiliteitsbeperking ervaart, is er voortaan een nieuwe speler binnen het zorgvervoerslandschap: de Buurtbus.

Het is een initiatief van de OCMW's van Malle, Zandhoven en Zoersel, in samenwerking met KINA P.V. en Handicar vzw en onder impuls van de provincie Antwerpen. Die Buurtbus maakte vandaag, haar eerste rit, in aanwezigheid van gedeputeerde van Welzijn en Gezondheid Peter Bellens, de drie OCMW-voorzitters en vertegenwoordigers van Handicar en KINA P.V.

Aanleiding voor deze Buurtbus was de beslissing van de Lijn in 2015 om belbus 941 (Malle - Zandhoven - Zoersel) te schrappen. Uit reizigerscijfers bleek namelijk dat deze belbus slechts uitzonderlijk meer dan drie klanten per uur vervoerde en dat de helft van de ritten werd gereden voor een handvol frequente gebruikers. Omwille van die lage kostendekkingsgraad werd belbus 941 door De Lijn geschrapt.

De OCMW's van Malle, Zandhoven en Zoersel beslisten – onder impuls van de provincie Antwerpen - om samen met de Handicars een aanvullend lokaal vervoersaanbod uit te werken: de Buurtbus. Het initiatief kan rekenen op de financiële steun van het provinciebestuur, de gemeenten en de OCMW's. De Buurtbus verbindt dorpskernen, woonwijken, zorginstellingen en allerlei publieke plaatsen in de drie gemeenten en heeft meer dan 120 opstapplaatsen. Op verschillende plaatsen is er aansluiting met het openbaar vervoer. Zo draagt de Buurtbus als aanvullende vervoersdienst bij tot de lokale basisbereikbaarheid voor mensen met een zorgnood.

Praktisch

De Buurtbus brengt u op weekdagen tussen 8 en 18 uur van de ene naar de andere opstapplaats langsheen
de dorpskernen, woonwijken, zorginstellingen en publieke plaatsen van Malle, Zandhoven en Zoersel.
Aan u om te kiezen aan welke van de 129 opstapplaatsen u op- en afstapt.

Om een rit met de Buurtbus te kunnen reserveren, moet u lid zijn. U neemt hiervoor best contact op met een maatschappelijk assistent van het OCMW van uw gemeente of met de sociale dienst van een van de zorginstellingen in Malle, Zandhoven en Zoersel. De maatschappelijk assistent gaat dan na of u aan de voorwaarden voldoet en brengt uw lidmaatschap in orde.

Zodra u lid bent, kunt u een rit reserveren. Dit doet u voor zowel Malle, Zandhoven als Zoersel bij de centrale van de Buurtbus door te bellen naar het nummer 03 284 94 80. Dat kan elke werkdag tussen 9 en 12 uur. U moet uw rit minstens één werkdag voor uw verplaatsing reserveren, vóór 12 uur 's middags. Stel dat u op vrijdag om 13 uur de Buurtbus wil nemen aan halte 100, dan moet u deze rit uiterlijk donderdagvoormiddag telefonisch reserveren.

(Bericht en foto : Gemeente Zandhoven)