Economie

Camping De Molen failliet

embed
Camping De Molen op Sint Anneke is failliet. De uitbater kampt volgens Gazet Van Antwerpen met een forse betalingsachterstand van de huur aan de stad.