Politiek

CD&V maakt top 3 Antwerpse lijst bekend

CD&V Stad Antwerpen tekent zijn plannen uit voor een aantrekkelijk Antwerpen. Nadat eerder bekend raakte dat Kris Peeters de lijst trekt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, is vandaag duidelijk wie de top drie invult. Caroline Bastiaens volgt op plaats 2, Nahima Lanjri bekleedt plaats 3.

Caroline Bastiaens is sinds 2016 schepen cultuur, economie, stads- en buurtonderhoud, patrimonium en erediensten in Antwerpen. Eerder zetelde ze in het Vlaams parlement, met bijzondere aandacht voor cultuur en mobiliteit. Recent nam ze initiatieven om samen met verenigingen het zwerfvuil in de stad aan te pakken, bibliotheken een nieuw elan te geven en ze bereidt zich voor om van 2018 een onvergetelijk Barokjaar te maken voor Antwerpen, een stad die floreerde in het verleden en dat vandaag nog steeds doet.

Nahima Lanjri werd 26 jaar geleden voor het eerst gemeenteraadslid in Antwerpen. Ze is momenteel districtsraadslid in Borgerhout en vertegenwoordigt ’t Stad als volksvertegenwoordiger in de Kamer. Nahima is gekend als de migratiespecialiste van de partij. Maar daar eindigt het niet. Dag in dag uit werkt ze rond thema’s zoals armoedebestrijding en gelijke kansen voor iedereen, waarbij ze al heel wat van haar voorstellen kon realiseren. Op wetgevend vlak focust ze zich op dit moment op maatregelen die de combinatie tussen gezin en werk verbeteren.