Gezondheid

CD&V, sp.a en N-VA/PLE Essen werken samen voor lokale steunmaatregelen

Sinds vrijdag 13 maart middernacht zijn er tal maatregelen van kracht in ons land. Met deze maatregelen kunnen we hopelijk samen de verspreiding van het virus afremmen en de kwetsbaren in onze samenleving beschermen. Daarom moeten we allemaal een steentje bijdragen. Maar we moeten ook verder durven kijken hoe we de gevolgen van de maatregelen opvangen. ,adus een gezamenlijk persbericht  van sp.a, CD&V en NVA/PLE Essen

De impact van deze “Corona-crisis” is niet te voorspellen, maar zal hoe dan ook erg groot zijn. De Federale en Vlaamse regering kondigde op vrijdag reeds tal van steunmaatregelen aan om de potentiële impact te verkleinen. De fracties van sp.a/JijmaaktEssen, CD&V Essen en N-VA/PLE slaan de handen krachtig in elkaar, en bekijken met het college van burgemeester en schepenen om ook voor de gemeente Essen steunmaatregelen uit te werken. Ze stellen voor om daarover op korte termijn, ook via elektronische weg, in de gemeenteraad te overleggen.

Verschillende domeinen Fractieleiders Tom Bevers (N-VA/PLE), Jokke Hennekam (sp.a/JijmaaktEssen) en Steff Nouws (CD&V Essen), vragen een breed spectrum van verschillende steunmaatregelen, op verschillende domeinen. Er zal een impact zijn op economisch gebied, maar door ook in te zetten op sociale en materiële maatregelen hopen we de impact van deze crisis zo best mogelijk op te vangen. Via social media is er een grote solidariteit en dat doet ons enorm deugd. We zijn er van overtuigd dat ook het bestuur zijn daadkracht en warm hart zal tonen.

Callcenter Met de nodige creativiteit kunnen er lokale initiatieven genomen worden die de inwoners daadwerkelijk helpen. De bib kan werken met leveringen aan huis, de bestaande maaltijdbedeling kan aangevuld worden om de vaste gebruikers van het Lokaal Dienstencentrum te helpen.

We stellen ook voor om binnen het gemeentehuis een callcenter op te richten waarnaar onze inwoners kunnen bellen. Veel (oudere) mensen zijn niet vertrouwd met social media en kunnen dus ook geen gebruik maken van de vele initiatieven die daar gedeeld worden. Dergelijke en andere maatregelen die er op gericht zijn de verspreiding van het virus in te dijken, maar tegelijkertijd de meest kwetsbaren niet te isoleren dienen snel en efficiënt geïmplementeerd te worden. Dit kan voor een warme gemeente als Essen geen enkel probleem zijn.

Lokale economie en verenigingsleven De echte impact op horeca – en andere bedrijven zal pas echt gemeten kunnen worden na de crisis. We zijn alvast blij met de eerste steunmaatregelen van de Federale en Vlaamse regering. Laten we als gemeente alvast het goede voorbeeld geven door de gemeentelijke concessies tijdelijk vrij te stellen van vergoedingen.

Ook heel wat verenigingen worden hard getroffen: hun activiteiten, waar ze vaak veel tijd in hebben geïnvesteerd, kunnen niet doorgaan (Er stonden er de komende weken maar liefst 300(!) gepland.), maar ook veel van de organisaties waarmee ze zichzelf financieren vallen stil. Er moet daarom vanaf nu reeds gewerkt worden aan sterke ondersteuningsmechanismen om ervoor te zorgen dat het economisch en sociaal weefstel in onze gemeente niet beschadigd raakt.

Gemeentepersoneel Ook het gemeentepersoneel verdient in deze dagen een hart onder de riem. Hun veiligheid is een belangrijke zorg. Bij het organiseren van de dienstverlening moet een goed evenwicht uitgewerkt worden tussen het leveren van de nodige dienstverlening en de bescherming van het personeel. Daarbij moeten alle diensten en personeelsleden ongeacht hun niveau of statuut op een gelijkwaardige manier behandeld worden.

Verspreid solidariteit, geen virus CD&V Essen, sp.a/Jijmaakt Essen en N-VA/PLE roepen tenslotte de Essenaren op om om een verstandige manier solidair te zijn met al wie het moeilijk heeft in deze uitzonderlijke tijden.

(foto : Google Street View)