Gezondheid

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) start nieuw hoofdstuk onder UZA

Ouders van jonge kinderen die ontwikkelingsstoornissen hebben zoals DCD, autisme of ernstige vormen van ADHD kunnen terecht bij het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) voor diepgaand en gespecialiseerd onderzoek. Diagnosestelling, adviesverlening en oriëntering staan hier centraal. Sinds dit jaar werkt het COS Antwerpen onder de vleugels van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Het COS Antwerpen is een van de vier centra die ondersteund worden door de Vlaamse overheid in hun opdracht van diagnosestelling en adviesverlening bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Daarnaast volgt het team ook kinderen na een extreme vroeggeboorte op omdat deze een verhoogd risico kennen voor een afwijkende ontwikkeling. Precieze diagnosestelling van een ontwikkelingsstoornis is een complexe opdracht. De kracht van het COS ligt in de multidisciplinaire benadering van gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen tussen de 0 en 7 jaar.

Het centrum voert jaarlijks meer dan 1000 onderzoeken uit bij kinderen met een vermoeden van ontwikkelingsproblemen en zo’n kleine 400 onderzoeken in opvolging van extreem prematuur geboren kinderen.

Diagnostiek en adviesverlening op jonge leeftijd kunnen cruciaal zijn in het verdere ontwikkelingsverloop van het kind. Wanneer op jonge leeftijd intensieve therapie en ondersteuning kan opgestart worden, worden de ontwikkelingskansen van deze kinderen optimaal gestimuleerd. 

Het COS Antwerpen werd tot en met 2016 gecoördineerd door de provincie Antwerpen. Het COS maakt sindsdien deel uit van het UZA, Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Er bestond reeds een historisch sterke samenwerking met het UZA, onder meer met de diensten kinderneurologie, neonatologie en NKO. Deze synergie die verder uitgebouwd kan worden, zal de continuïteit van de zorg en ondersteuning voor deze kinderen en ouders versterken.