Mobiliteit en Verkeer

Charles de Costerlaan krijgt aan Waaslandtunnel dubbelrichtingsfietspaden

De stad werkt samen met haar partners, BAM en AWV, de ‘missing link’ weg op de fietsroute tussen Zwijndrecht en het centrum van Antwerpen. Er komen op de Charles de Costerlaan, tussen de Gloriantlaan en de Halewijnlaan, aan beide zijden verhoogde dubbelrichtingsfietspaden. Zo zullen de bestaande fietspaden op de Charles de Costerlaan aansluiten op het fietspad op de Gloriantlaan. Het definitieve ontwerp is nu goedgekeurd. 

De stad Antwerpen moedigt bezoekers, bewoners en pendelaars aan om tijdens de grote wegenwerken in en rond de stad op een slimme manier naar de stad te komen. De komende jaren investeert de stad fors in flankerende maatregelen en werkt ze de belangrijkste ‘missing links’ op de grote fietsroutes weg. Maar ook het doortrekken van deze grote assen tot in het centrum van de stad is van groot belang. 

Functionele fietsroute

De Charles de Costerlaan is een belangrijke functionele fietsroute. Dergelijke routes verbinden woonkernen en vrijetijdsbestemmingen met elkaar. Het is voor fietsers de kortste en meest logische route. Met dit plan worden de fietspaden op de Charles de Costerlaan doorgetrokken tot aan het fietspad op de Gloriantlaan. Op de ventwegen langs de inrit van de Waaslandtunnel wordt aan beide kanten een verhoogd dubbelrichtingsfietspad aangelegd. 

Verkeersplateaus

Op de zuidelijke ventweg schuift de huidige parkeerstrook op naar de rijweg om plaats te maken voor een fietspad naast het huidige voetpad. Op de noordelijke ventweg neemt het nieuwe fietspad een deel van de huidige rijweg in. Aan de kruispunten lopen beide fietspaden daar waar mogelijk over een verkeersplateau. Zo wordt duidelijk waar de fietsers voorrang hebben op het autoverkeer en waar niet. 

Uitvoering in 2018

Bij de opmaak van het definitieve ontwerp zijn de kruispunten verder uitgewerkt met blindengeleiding, markering op de fietspaden en de oversteken, extra verkeerslichten voor de fietsers en meer opstelruimte. Tussen de parkeerstroken en op de kruispunten is in meer groen voorzien. 

Het plan houdt rekening met de toekomstige heraanleg van het kruispunt van de Charles de Costerlaan met de August Vermeylenlaan en de Halewijnlaan in kader van de Oosterweelverbinding.  

De uitvoering is voorzien in de loop van 2018. 

Belangrijkste projecten op grote fietsroutes

De komende drie jaar worden de belangrijkste projecten op de grote fietsroutes gerealiseerd. Op de verschillende fietsroutes en fietsostrades worden voornamelijk de ontbrekende stukken versneld aangelegd. Op de fietsostrade naar Mechelen is midden vorig jaar de bouw gestart van de fietsbrug die een verbinding maakt tussen het fietsparkeergebouw en de Posthofbrug over het drukke kruispunt met de Binnensingel. Sinds begin april is ook de nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal in gebruik genomen, een nieuwe schakel op grote fietsroutes van en naar de stad. 

Vandaag is de stad volop bezig om de plannen verder uit te werken tot uitvoerbare dossiers. Afhankelijk van het project wordt er nauw samengewerkt met de districten, de provincie Antwerpen, AWV en BAM.

(foto : Pixabay)