Nieuws

Charlottalei: Groen wil uitstel bomenkap

Groen roept het Antwerpse districtscollege op om de geplande kap van de bomen in de Charlottalei uit te stellen tot er een uitspraak is over de milieustakingsvordering. Die nieuwe juridische procedure werd gisteren opgestart door enkele buurtbewoners.

Wettelijk gezien werkt deze procedure niet opschortend en kan de kap van start gaan. “Maar uit respect voor de bewoners, willen we wachten”, zeggen Groen-districtsschepen Tom Van den Borne en Groen-fractieleider Wouter Van Besien. “Bewoners hebben het recht om alle democratische middelen die ze ter beschikking hebben, te benutten en daar tonen we respect voor.”
 
Gisteren gaf de rechter in kortgeding groen licht voor de kap van de 54 kastanjelaars in de Charlottalei. Procedureel is er niets dat een kap nog tegen kan houden. Toch pleiten Van den Borne en Van Besien er voor om te wachten. “Zoals Groen in het verleden zelf bij De Keyserlei een milieustakingsvordering heeft ingediend en er toen op de uitslag is gewacht, doen we nu hetzelfde", zegt Van den Borne. "Bovendien gaat de milieustakingsvordering die nu is ingediend over de inhoud van de zaak.

“Kernvraag daarbij is: is de kap van de bomen schadelijk voor het milieu? Voor ons is dat een essentiële zaak.  Alle onderzoeken die we de voorbije jaren hebben laten uitvoeren, zowel intern als extern, geven aan dat het vervangen van de bomen, op termijn beter is voor de luchtkwaliteit.  Het is nu aan de rechter om dit te bevestigen. Oordeelt de rechter anders, dan houden we ons uiteraard aan die uitspraak en gaat de kap niet door.”
 
Van den Borne roept zijn  coalitiepartners N-VA en Open VLD binnen het college op om zijn standpunt te volgen en de kap uit te stellen tot na uitspraak over de milieustakingsvordering. Volgens de Groen-schepen is het evenwel onmogelijk om de bomen te behouden.  “Al vijf jaar onderzoeken wij alle mogelijke manieren om de bomen te kunnen behouden. Maar al onze studies komen tot dezelfde conclusie: door inrotting is de stabiliteit van de bomen in gevaar. Om de veiligheid van iedereen die er passeert, te garanderen, kunnen we niet anders dan ze rooien. Door het planten van nieuwe bomen te koppelen aan de heraanleg van de Charlottalei, zorgen we ervoor dat er meer ruimte komt voor groen en dus snel meer groen en meer zuivere lucht. We gaan ervanuit dat de rechter deze conclusie bevestigt.”