Mobiliteit en Verkeer

Compromisvoorstel Oosterweel wordt doorgelicht

Het compromisvoorstel van Overkappingsintendant Alexander D’Hooghe wordt door het Verkeerscentrum beoordeeld op zijn merites voor de verkeersdoorstroming. Het voorstel wordt ook financieel tegen het licht gehouden.

Overkappingsintendant Alexander D’Hooghe heeft een voorstel tot compromis over de Oosterweelverbidning waarmee hij de juridische strijd hoopt te beëindigen. In het voorstel wordt het Oosterweeltracé enkel gebruikt voor plaatselijk verkeer en een noordelijker tracé voor doorgaand verkeer. Dat laatste tracé maakt gebruik van de Liefkenshoektunnel en een tweede - nog aan te leggen - Tijsmanstunnel. Ook de A102, die de E19 met de E313 verbindt, maakt deel uit van het ontwerp.

De actiegroepen reageren voorzichtig positief op het voorstel van D’Hooghe. Als zij zich kunnen vinden in het compromis bestaat de kans dat ze hun klacht voor de Raad van State laten vallen. Het rechtsorgaan moet zich in principe tegen eind april uitspreken. Vanochtend werd besloten om het voorstel volledig te laten becijferen. Dat kan snel gebeuren, zodat er nog een vergelijk kan worden gevonden voor eind april. Of ook een voorstel met radicaal haventracé en zónder Oosterweelverbinding mag worden doorgerekend is voorlopig niet bekend.

“Er liggen nu een aantal pistes op tafel en op basis daarvan zullen we zien hoe het verder gaat”, zegt Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis. “Uit het politiek stuurcomité komt een oproep tot verantwoordelijkheidszin en dialoog met de actiegroepen”, zegt Mobilitietsminister Ben Weyts. “We plooien ons al een jaar dubbel om, in samenspraak met de actiegroepen, te komen tot een breed draagvlak voor een optimaal evenwicht van betere mobiliteit en leefbaarheid.”