Economie

Consumenten vrezen forse verslechtering economie en aanzienlijke toename werkloosheid

De Belgische consumenten denken dat de algemene economische situatie in de komende twaalf maanden fors zal verslechteren en dat de werkloosheid aanzienlijk zal toenemen. De verspreiding van het coronavirus heeft een duidelijke invloed op het vertrouwen, zo blijkt vrijdag uit de maandelijkse consumentenenquête van de Nationale Bank.

Over hun persoonlijke situatie blijven de consumenten vrij neutraal, ondanks de sombere verwachtingen op macro-economisch gebied. De indicator van het consumentenvertrouwen daalt stevig, van -4 in februari naar -9 in maart. De bevragingsperiode liep deze maand van 2 tot 16 maart en de Nationale Bank benadrukt dan ook dat het consumentenvertrouwen nog niet de volle impact weerspiegelt van de door de regering genomen maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Op het einde van de bevragingsperiode verslechterde de vertrouwensindicator overigens nog fors, in die mate zelfs dat gedurende de laatste drie dagen de indicator van het consumentenvertrouwen een waarde aannam rond het historisch minimum (-28).