Nieuws

Controle handelszaken Turnhoutsebaan

Het wijkteam van Borgerhout heeft gisteren een controleactie gehouden aan de Turnhoutsebaan. Drie handelszaken werden daar gecontroleerd. De actie richtte zich vooral op enkele shishabars. Aan de controle namen naast het wijkteam ook de mobiele eenheid deel en enkele externe partners zoals Douane en Accijnzen, de dienst Toezicht op de Sociale Wetten, de FOD Volksgezondheid en de dienst Brandtoezicht van de Stad Antwerpen.

De actie gebeurde op drie plaatsen tegelijk. Met de ondersteuning van de mobiele eenheid en het hondenteam stelde de politie en de partners volgende overtredingen vast:

  • Vier personen zonder een geldige verblijfsvergunning werden meegenomen naar het politiekantoor; 
  • Eén persoon werd betrapt toen die illegaal aan het werk was;  
  • Twee keer werd vastgesteld dat de uitbater diensten zoals een televisie of een digitaal kaartspel aanbood in een rookkamer;
  • Er werd drie keer een boete uitgeschreven omdat de signalisatie van bijvoorbeeld een rookverbod niet correct werd aangebracht;
  • Veertien keer werd vastgesteld dat er gerookt werd buiten de rookkamer. Hiervoor werd een proces-verbaal opgesteld; 
  • Er werd één rookkamer aangetroffen die niet aan de normen voldeed;
  • Enkele zaken waren niet in orde met de brandveiligheid volgens de politiecodex. Er was nergens acuut brandgevaar.

De dienst Douane & Accijnzen nam 168,73 kilo niet-conforme waterpijptabak in beslag. Bij nazicht bleek dat er ook nog 18 904 euro aan achterstallige accijnzen open stond en 5 917 euro aan achterstallige btw.

(bericht : Politie Antwerpen - foto Google Street View)