Mobiliteit en Verkeer

Controle in fietsstraten

Het verkeersondersteuningsteam van de regio City controleerde in de Rotterdamstraat, de Van Arteveldestraat en de Lange Dijkstraat. Automobilisten die de regels van de fietsstraat (verboden fietsers in te halen) negeerden werden beboet. 

In totaal werden er tussen 's ochtends en 's middags 31 motorvoertuigen beboet, waarvan 16 in de Rotterdamstraat, 7 in de Van Arteveldestraat en 8 in de Lange Dijkstraat.

(foto politie Antwerpen)