Gezondheid

Corona-angst duwt ons massaal in de auto

Door het coronavirus staan we weer in de file in de stad. Als die trend aanhoudt, slikken onze steden meer verkeer en lucht­vervuiling dan voor de pandemie, zo staat te lezen in De Standaard.

De lockdown in het voorjaar had ­alvast één positief neveneffect: de steden konden herademen, de ­verkeersvolumes zakten in elkaar. Maar zodra die maatregel was opgeheven, zwol het autoverkeer weer aan. Het risico bestaat dat het voorjaar een adempauze was, en dat de auto meer dan voorheen zijn plek opeist. Daarvoor waarschuwt alvast Greenpeace. De milieuorganisatie is een van de partners in het project Clean­ ­Cities Now, van de Europese ngo Transport & Environment (T&E). Die gaat na welke richting het op dit kantelpunt uitgaat met de mobiliteit in zeven grote Europese ­steden, waaronder Brussel.

'Uit ­data van de navigatiespecialist TomTom blijkt dat er in Brussel, Gent en Charleroi meer auto­verkeer is dan voor de lockdown', zegt Joeri Thijs, de woordvoerder van Greenpeace. 'Ook Antwerpen en Luik gaan die richting uit.' Opvallend is dat steden als Brussel, Gent en Kortrijk sinds september weer met meer ­files te kampen hebben. In Kortrijk en Gent waren die de voorbije ­weken zelfs hardnekkiger dan in januari en februari. Dat is opmerkelijk, gezien het vele thuiswerk. Het wijst erop dat wie de deur uitgaat, sneller voor de ­auto kiest. Meer autoverkeer heeft gevolgen voor de luchtkwaliteit.

T&E liet het Londense Air Quality Consultants een simulatie maken van de impact op de zeven onderzochte Europese steden (Brussel, Berlijn, Parijs, Londen, Milaan, Madrid en Boedapest). Aan de hand van reële verkeersdata en gemeten concentraties van de luchtkwaliteit, simuleerden ze dat een toename van het personenverkeer met 10 procent in Brussel zou leiden tot 5 procent meer stikstofoxide (NO x) en 6 procent meer fijn stof. Bij 50 procent meer personenverkeer nemen de concentraties toe met respectievelijk 24 en 31 procent.

(archieffoto Pixabay)