Gezondheid

Coronabesmetting in kleuterschool in Schoten

In Schoten is nu ook een coronabesmetting vastgesteld bij een leerling van de kleuterschool. Het gaat om de besmettelijkere Britse variant. Er is beslist om niet de hele school te sluiten. 

Enkel de leerlingen van het klasje van de kleuter moeten in quarantaine. Zij hoeven niet getest te worden, tenzij ze symptomen vertonen. De rest van de school blijft dus open.