Human Interest

Crowdfundingactie voor... een orgel

embed

Heeft u er altijd al van gedroomd om uw naam op een orgelpijp te zien prijken, wel dan krijgt u nu de kans. In de Sint-Norbertuskerk op de Dageraadplaats willen een aantal muziekliefhebbers graag een echt Barokorgel laten plaatsen. Om dat unieke instrument te financieren loopt er een bijzondere crowdfunding-actie. Wie de bouw van het orgel wil steunen kan voor een bedrag dat varieert van 40 euro tot 5.000 euro investeren in een orgelpijp.