Nieuws

De crèche moet uw kind iets bijleren

Crèches of onthaalouders moeten straks meer aandacht hebben voor de pedagogische kwaliteit van hun opvang. De kleintjes intellectueel stimuleren, zonder dat het er schools aan toegaat, hoort daar ook bij.

Vanaf volgend jaar legt Kind en Gezin maatregelen op als een kinderopvang niet voldoet aan de nieuwe eisen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis woensdag. “Kinderen veilig opvangen en op tijd eten geven, volstaat niet meer”, zegt professor Michel Vandenbroeck. Hij is expert in kinderopvang aan de UGent en werkte mee aan het nieuwe meetinstrument MeMoQ. De afgelopen maanden hebben de crèches en onthaalouders in Vlaanderen dat instrument al leren kennen, maar de echte start volgt komend voorjaar. Dat staat in de beleidsnota voor 2018 van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Vandeurzen wil de komende jaren een verbetering van de ‘pedagogische kwaliteit’ van de kinderopvang in Vlaanderen, door onder meer baby’s en peuters vaker intellectueel uit te dagen. “Een crèche hoeft absoluut geen school te worden”, zegt professor Vandenbroeck. “Maar het is wel cruciaal dat de ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd.” Concreet: in plaats van louter een maaltijd te serveren, kan een verzorgster peuters laten helpen met het dekken van de tafel. Dat bevordert hun zelfstandigheid. Alles wat op tafel komt bij naam noemen, helpt ook.

Kind en Gezin benadrukt dat het niet de bedoeling is om bij de minste tekortkoming de vergunning van een kinderopvang in twijfel te trekken. Maar vrijblijvend zijn de nieuwe eisen niet. Wellicht tegen april worden ze verankerd in een nieuwe wet. Vanaf dan kan Kind en Gezin ingrijpen als een crèche tijdens een inspectie de laagste score haalt op een van de zes dimensies. Na zo’n minimumscore moet verplicht vooruitgang geboekt worden. In extreme gevallen zijn sancties, zoals een schorsing, mogelijk.

(foto : PIXABAY)