Media en Cultuur

De link tussen boekdrukkunst en sociale media

 Wat hebben moderne sociale media gemeen met de eerste gedrukte boeken uit de 16e eeuw? Maartje De Wilde van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek ziet grote gelijkenissen. Oordeel zelf in de tentoonstelling Conn3ct.

Wat hebben sociale media en historische boeken met elkaar te maken?

Maartje De Wilde: “In de 16e eeuw waren boeken een relatief nieuw medium. Politieke en geestelijke leiders gebruikten ze om hun ideeën te verspreiden. Maar ook kritische burgers gebruikten boeken om hun stem te laten horen. Zo ontstond een publiek debat. De sociale media van vandaag werken op dezelfde manier. Alleen gaan we nu twitteren of bloggen om met elkaar in discussie te gaan.”

Moeten bezoekers vertrouwd zijn met sociale media?

“Nee. De expo kan net een kans zijn om ermee kennis te maken. Elke bezoeker krijgt een kaartje met ingebouwde chip om interactief deel te nemen. Zo moet u bijvoorbeeld zeggen wat voor u onmisbaar is: een boek of een smartphone. Het leuke is dat alle antwoorden getoond worden op een scherm. Dit spel van vraag en antwoord is precies wat we met de expo willen uitlokken.”

Praktische info :

Conn3ct: Impact van drukpers en sociale media
Nog tot zondag 17 september
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Hendrik Conscienceplein 4, Antwerpen
www.conn3ct.media

(bericht en foto : Stad Antwerpen)