Nieuws

De nieuwe plannen voor de sites Bpost en Belgacom in de Uitbreidingstraat in Berchem

In 2017 is er een eerste ontwikkelingskader vastgesteld voor de sites bpost, Belgacom en de zorgsite Sint Maria in de Uitbreidingstraat in Berchem. Deze ontwikkeling is vandaag verder verfijnd in nauwe samenwerking met de toekomstige ontwikkelaars, Alides en CORES Development, en Zorgbedrijf Antwerpen. De stad wil met dit kader inzetten op een ontwikkeling waar wonen, werken en vrije tijd hand in hand gaan.

De bestaande zorgsite Sint Maria wordt vernieuwd en zal hoofdzakelijk geprogrammeerd worden met woonfuncties (woonzorgcentrum, diensten). De huidige sites bpost en Belgacom voorzien in een nieuw kantoorproject op het stuk tussen de Singel en de Uitbreidingstraat. Tussen beide ontwikkelingen ontstaat een royale centrale, publieke groenruimte het ‘Gasthof’. Er wordt gekozen voor een maximaal aaneengesloten schermbebouwing met levendige gevels rondom.

Complementair: projecten versterken elkaar

Doorheen de nieuwe bebouwing worden twee zichtassen doorgetrokken die de wijk verbinden met de Singel en het achterliggende groen. Het ruimtelijk aaneenschakelen van de projectgronden over de Uitbreidingstraat heen, zorgt voor een volledige integratie waardoor de projecten elkaar complementair versterken. Op het gelijkvloers komt een levendige en buurgerichte plint met publiek toegankelijke functies waarbij het Gasthof als publieke centrale groenruimte de verbindende groene drager is.

Op maat van de buurt

Het gebied tussen de zorgsite Sint Maria en de nieuwe bebouwing wordt ingericht als een groene open ruimte (Gasthof genaamd) voor en op maat van de buurt met doorsteken zowel richting Vredestraat als richting park Brialmont. In de bouwzone tussen de Singel en de Uitbreidingstraat varieert de bouwhoogte. De bebouwing speelt in op de schaal van de omliggende wijk, aan de Singelzijde is hogere bebouwing mogelijk op schaal van de stad en de Singel.

Mobiliteit

Voor het autoverkeer zijn de nieuwe kantoren enkel bereikbaar vanop de Singel, zo kan ook dit deel van de Uitbreidingstraat een nieuwe buurtgerichte inrichting krijgen. Parkeerplaatsen worden onder de nieuwe gebouwen voorzien, waaronder een deel als buurtparking. Door de locatie van de site, op wandelafstand van het station Berchem en vlak bij het Singel- en Ringfietspad, moet een ambitieus vervoersplan ervoor zorgen dat 80% van de werknemers kiest voor de fiets of het openbaar vervoer.

Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: “We leggen in het kader vast dat het gelijkvloers een levendige en een buurtgerichte invulling moet krijgen met publiek toegankelijke functies. Daarnaast zorgen we ook voor centrale groene open ruimte in het Gasthof en een doorwaadbaar driehoekig publiek buurtpark aan de noordzijde.”

Fons Duchateau, voorzitter Zorgbedrijf Antwerpen en schepen voor groen: ““Kiezen voor meer publiek groen en open ruimte voor dit dichtbevolkte deel van Berchem was een belangrijk uitgangspunt; in combinatie met een kwalitatieve en levendige randbebouwing aan de Ringzone die een afschermende functie heeft voor geluid en fijn stof ten aanzien van de achterliggende wijk. Zorgbedrijf Antwerpen kan garanderen dat bewoners uit de buurt in eigen omgeving op een kwalitatief woonzorgcentrum kunnen rekenen. Oud kunnen worden in eigen buurt is een belofte die we alle Antwerpenaars willen bieden.”

Evi Van der Planken, districtsburgemeester Berchem: “De nieuwe publieke groenzone kan ook dienen als waterbufferzone. Op die manier helpt deze ruimte mee om een deel van het waterprobleem van Oud-Berchem op te vangen. Voor Berchem is de doorwaadbaarheid tussen de gebouwen van de site ten slotte een aandachtspunt, waardoor je in de toekomst vanuit de wijk rechtstreeks de nieuwe groene ruimtes zult kunnen bereiken en zo ook Park Brialmont.”

Het vergunningentraject voor het project zal nu worden opgestart door de nieuwe eigenaars.