Nieuws

De Quaeye Werelt in het Rivierenhof

Ridders, handelaars en ambachtslieden slaan op 1 en 2 juni hun tenten op aan het kasteel Sterckshof in het Rivierenhof tijdens ‘De Quaeye Werelt’. Maak kennis met het leven in een middeleeuws kampement zoals in het jaar 1477.

De Quaeye Werelt probeert deze historisch belangrijke periode zo waarheidsgetrouw mogelijk na te leven. Dit spektakel is uitgegroeid tot een groots internationaal gebeuren in de Benelux. U ziet er ambachtslieden zoals kleermakers, smeden, wapenmakers, houtbewerkers en wevers aan het werk. Handelaars brengen hun waren aan de man. Elk onderdeel van het dagelijks leven in de middeleeuwen wordt hier voorgesteld.

Het hoogtepunt is de historische veldslag. Huurlingen, milities, ridders, boogschutters en bulderende kanonnen zullen op zaterdag en zondag de slag om Antwerpen naspelen. Let op: de kanonschoten tijdens de veldslagen maken veel lawaai. Voorzie oorbescherming en tref maatregelen voor dieren en kinderen.

zaterdag 1 en zondag 2 juni 2019 van 10 tot 18 uur
kasteel Sterckshof - Rivierenhof
www.dequaeyewerelt.be
Let op: de kanonschoten tijdens de veldslagen maken veel lawaai. Voorzie oorbescherming en tref maatregelen voor dieren en kinderen.

gratis