Mobiliteit en Verkeer

Charles de Costerlaan krijgt nieuw fietspad

Met de aanleg van een nieuw fietspad in de Charles de Costerlaan tussen de Halewijnlaan en de Gloriantlaan werkt de stad opnieuw een missing link in het fietsnetwerk weg. Dankzij dit nieuwe fietspad wordt het voor fietsers vanuit het Waasland makkelijker om de stad te bereiken.

De stad Antwerpen moedigt bezoekers, bewoners en pendelaars aan om op een duurzame manier naar de stad te komen, zoals met de fiets.  Sinds 2013 wordt er fors geïnvesteerd in het wegwerken van de belangrijkste missing links op de lokale en  bovenlokale fietsroutes, zoals de fietsostrades naar de stad, het Ring- en Singelfietspad, de districtenroute en schoolroutes.

Die inspanningen passen in het beleid om de hinder op te vangen en de bereikbaarheid van de stad te waarborgen in het kader van de grootschalige werken die de volgende jaren gepland staan op zowel het hoofdwegennet als het onderliggende wegennet.

‘De aanleg van het fietspad op de Charles de Costerlaan is vooral goed nieuws voor fietsers die vanuit het Waasland naar Antwerpen komen,’ stelt Koen Kennis, schepen voor mobiliteit. ‘Zij zullen over het nieuwe fietspad vlotter, veiliger en sneller dan voorheen tot aan de Sint-Annatunnel of de veerboot over de Schelde geraken. Beide zijden van de Charles de Costerlaan krijgen een fietspad, resp. 3 meter breed en 2,75 meter breed. We planten ook extra bomen.’

Districtsburgemeester Paul Cordy: ‘Voor de bewoners van Linkeroever breiden we hiermee de fietsvoorzieningen uit. Zo kunnen ze zowel vlotter de verbindingen naar rechteroever bereiken als zich met de fiets weer een stuk veiliger en comfortabeler verplaatsen in de eigen wijk.’

De ambitie om verder te werken aan veilige en comfortabele fietsverbindingen stopt niet hier. De stad maakt er een aandachtspunt van om tijdens deze legislatuur nog meer missing links weg te werken.

(foto : Google Street View)