Onderwijs

"De Vlaamse canon gaat leiden tot ruzies en discussies"

embed

In navolging van Nederland wil de N-VA met de nieuwe Vlaamse regering een Vlaamse canon opstellen. Dat is een lijst van ankerpunten uit onze Vlaamse cultuur en geschiedenis die Vlaanderen als Europese natie typeren, klinkt het. Onze leerlingen op school en nieuwkomers in inburgeringscursussen zouden die lijst moeten kennen. Historicus en rector van de Universiteit Antwerpen Herman Van Goethem vindt dat die canon historisch gezien eigenlijk geen steek houdt.

Onderwijs
  • «
  • Meer nieuws