Gezondheid

Dienst Vreemdelingenzaken laat 300 mensen zonder papieren vrij

Om de regels rond 'social distancing' te respecteren zijn 300 mensen zonder papieren en met een bevel om het Belgisch grondgebied te verlaten, vrijgelaten. Dat schrijven De Standaard en De Morgen en wordt bevestigd door Dienst Vreemdelingenzaken.

In de afgelopen week werden verschillende mensen zonder papieren met mondjesmaat vrijgesteld uit de verschillende centra over het hele land. Tegen het einde van de week zijn een 300-tal personen vrij, al hebben ze wel een bevel om het grondgebied te verlaten. Dat moeten ze binnen een termijn van 30 dagen doen. De vreemdelingen worden letterlijk aan de deur van hun asielcentrum vrijgelaten. Nadien moeten ze België verlaten. Zelf zullen ze niet op een vliegtuig naar hun land van herkomst gezet worden.

Het gaat om mensen die niet gekend zijn voor feiten tegen de openbare orde. Het gaat om sans-papiers die op korte termijn niet konden worden gerepatrieerd omdat landen hun grenzen sluiten of passagiers uit België weigeren, of omdat er nog weinig vluchten vertrekken. Ook kwetsbare, zieke asielzoekers die in afwachting van hun transfer naar andere EU-landen opgesloten zaten, zijn vrijgelaten, aldus De Standaard.