Nieuws

District Antwerpen investeert in vernieuwde sport- en speelpleinen

De vernieuwing van de speelterreinen in district Antwerpen is een belangrijk onderdeel van het speelweefselplan. Hiermee wil het district Antwerpen blijvend inzetten op kindvriendelijke en veilige wijken. Wanneer er gewerkt wordt aan pleinen, straten of parken in het district wordt voortaan ook steeds over spelen nagedacht. Deze maand worden er twee vernieuwde sport- en speelterreinen opgeleverd. Op het Sint-Jansplein (Antwerpen-Noord) en het Alfons De Cockplein (Kiel) kunnen kinderen van een heraangelegde speelplek genieten.

Kleurrijk sport- en speelplezier op Sint-Jansplein

In september startte de heraanleg van het speelterrein op het Sint-Jansplein. Die werken zijn afgerond en het plein beschikt nu over een heraangelegd speel- en sportterrein. Het vernieuwde speelterrein is uitgerust met een klimtoestel, speelhuis met glijbaan, een speeltoren met glijstangen, een evenwichtsbalk en enkele schommels. Langs het speelterrein ligt een pannaveld waar kinderen veilig afgebakend kunnen voetballen.


“Voor het sport– en speelterrein op het Sint-Jansplein hebben we de keuze gemaakt om het speelpleintje visueel sterk aanwezig te maken door felle en vrolijke kleuren te gebruiken. Aangezien het speelterrein drukbezocht wordt door de buurtbewoners zijn er vooral toestellen geplaatst die geschikt zijn voor meerdere kinderen tegelijkertijd. Dit bevordert het samenspel. Ook de ondergrond van het speelterrein werd vernieuwd zodat er steeds veilig gespeeld kan worden. Het sterke contrast in kleurgebruik maakt de speelplek interessant voor slechtziende kinderen.” aldus Tom Van den Borne (districtsschepen voor jeugd).

Alfons De Cockplein wordt multifunctioneel buurtpark

De heraanleg van het Alfons De Cockplein is gestart op 18 maart 2019. Ook de omliggende straten worden mee vernieuwd. In de loop van november 2020 wordt het veelzijdige speel- en sportterrein alvast definitief opgeleverd.

Charlie Van Leuffel (districtsschepen voor sport) licht toe: “Het Alfons De Cockplein wordt getransformeerd tot een buurtpark met uitstraling waar het aangenaam is om te spelen én te sporten. Het plein zal bestaan uit verschillende speel- en sportzones en de populaire hondenloopzone werd behouden. Om te sporten werd er een groot (verlaagd) betonnen multi-sportterrein aangelegd met daarnaast een trapveldje. Langs het grote sportveld werd het beton in reliëf gegoten zodat skaters het kunnen gebruiken als hindernis. Tot slot is er ook een zone met calisthenics-toestellen.”

Het speelterrein heeft een kleurrijke, rubberen valdemping en is onderverdeeld in zones. Er is een zone voor de allerkleinsten met een diamantvormig landschap dat onder andere een wip, schommel en speeltorentje bevat. De overige zones zijn voor de grotere kinderen ingericht en bestaan uit klimtoestellen, een trampoline en een grote speeltoren met glijbaan.

Speel-O-Meter zorgt voor leuke doe-opdrachten

In de nabije omgeving rondom deze twee vernieuwde speel- en sportpleintjes kunnen kinderen infobordjes met leuke doe-opdrachten ontdekken. De Speel-O-Meter spoort hen onder andere aan om verstoppertje te spelen, te hinkelen of elkaar uit te dagen voor een partijtje schaar-steen-papier. Elk infobord leert de kinderen en hun ouders dat er een vernieuwde speeltuin in de buurt is waar ze veilig kunnen ravotten.