Mobiliteit en Verkeer

Cogels-Osylei in Berchem wordt heraangelegd

Het districtsbestuur van Berchem heeft de ambitie om de Cogels-Osylei in Berchem opnieuw aan te leggen. De Cogels-Osylei met zijn statige herenhuizen en brede waaier aan architectuurstijlen krijgt een nieuw kleedje dat past bij de uitstraling en hoge erfgoedwaarde van de straat. Begin 2021 gaat het district met de buurt in gesprek over het conceptontwerp.

De Cogels-Osylei heeft een hoge erfgoedwaarde maar de straat zelf is er slecht aan toe. Er zijn verzakkingen in het wegdek en voetpad, de riolering en de traminfrastructuur zijn aan vernieuwing toe. Het district wil van de heraanleg gebruik maken om de bestaande problemen aan te pakken en tegelijkertijd het unieke historische karakter van de straat nog meer in de verf te zetten. Door gebruik te maken van moderne technieken en materialen worden de verkeers- en verblijfsfunctie met elkaar verzoend.

Toekomstgericht

Bij de heraanleg wordt maximaal ingezet op lokale buffering en infiltratie van het regenwater. Om het uitzicht van de straat te vrijwaren zal de waterbuffering ondergronds gebeuren. Er komen extra bomen in de straat, maar ook weer in functie van het zicht op de woningen. De omschakeling naar led-technologie zal de verlichting efficiënter en energiezuiniger maken.

Verkeer

De straat is een belangrijke verkeersschakel in de buurt, zowel voor voetgangers en fietsers als voor autoverkeer, lijnbussen en trams. Fietsen in de Cogels-Osylei wordt comfortabeler, de hobbelige kasseien worden vervangen door gezaagde natuursteen, een materiaal dat aansluit bij de beeldkwaliteit van het erfgoed in de straat. Zowel voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte, dat kan door het straatparkeren te compenseren in de directe omgeving.

Gesprek met de buurt

Eerder dit jaar, in september, keurde het districtscollege van Berchem het ontwerpbesluit voor de Cogels-Osylei goed. Nu het stadscollege op 18 december ook zijn goedkeuring voor de mobiliteitsvoorwaarden heeft gegeven kan het district begin 2021 met de buurtbewoners in gesprek gaan over het concept.

‘Het district deed eerder al een grondige heraanleg van de Guldenvliesstraat en pakte ook de Waterloostraat, Generaal Van Merlenstraat en Generaal Capiaumontstraat aan’, aldus districtsschepen voor openbaar domein Bruno De Saegher. ‘Het sluitstuk in deze statige en historische wijk is de heraanleg van de Cogels-Osylei. Bewoners en gebruikers krijgen een veilige maar vooral mooie en duurzame omgeving, klaar om het glorieuze erfgoed ook de komende decennia te doen schitteren.’

Schepen voor mobiliteit en toerisme Koen Kennis: ‘De tramsporen worden vernieuwd, en dat is een bonus zowel op het vlak van rijcomfort van de tramreizigers, als op vlak van trillingen en geluidsoverlast voor omwonenden. Tegelijk maken we de straat overzichtelijker en veiliger voor alle weggebruikers.’