Mobiliteit en Verkeer

District Hoboken plaatst 80 nieuwe fietsenstallingen

Het district Hoboken zet in op de fiets. Zo komen er 80 nieuwe fietsenstallingen bij op 14 locaties. Verder pakken stad en district enkele aandachtspunten aan die naar voren kwamen bij de Fietsbarometer van de provincie. Dit betreft een ontwerp voor fietspaden aan beide zijden van de Krijgsbaan en plannen voor opstelstroken voor fietsers aan kruispunten. Ook werden er al dubbelrichtingpijlen op een fietspad aangebracht.

Op 14 plaatsen in Hoboken worden 80 fietsenstellingen geplaatst. Het gaat om plaatsen waar weinig fietsenstallingen staan, zoals in de wijk Moretusburg, aan haltes van het openbaar vervoer, aan plekken met een openbare functie zoals de sporthal in Moretusburg, en aan drukbezochte locaties. In het najaar worden er opnieuw een reeks fietsenstallingen geplaatst.

Concreet gaat het om volgende locaties: Cockerillplaats, Moskee Moretusburg, Grammestraat, Grotebaan, Harold Rosherstraat (speelplein), Hollebeekstraat, Kaarderstraat, Leo Bosschartlaan, Lumbeekstraat (naast hondenwei), Haspengouwstraat, Van De Perrelei, Golfstraat, Rode Kruislaan en Wolplein. 

Districtsschepen Tom De Boeck: “Als we willen dat meer mensen gebruikmaken van de fiets, moeten we ervoor zorgen dat het openbaar domein in plaats voorziet om deze op een veilige manier te stallen. Kortom, dat mensen op een degelijke manier hun fiets kunnen vastmaken.” 

Aanpakken aandachtspunten Fietsbarometer

De stad Antwerpen en het district maken verder werk van het wegwerken van de minpunten die voor Hoboken werden opgenomen in de Fietsbarometer van de provincie. Zo wordt er gewerkt aan een ontwerp voor de Krijgsbaan waar aan beide zijden in fietspaden voorzien wordt. Op dit moment worden er verder plannen uitgetekend om op een aantal kruispunten in opstelstroken voor fietsers te voorzien. Dit verhoogt de zichtbaarheid van de fietsers. Aan het dubbelrichtingsfietspad aan het kruispunt Kapelstraat-Jozef Leemanslaan-Cockerillplaats werden er, zoals gevraagd in de Fietsbarometer, al dubbelrichtingpijlen aangebracht die de automobilisten wijzen op fietsverkeer van beide kanten. 

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Samen met het district nemen we extra maatregelen om de kruispunten verkeersveilig in te richten. Waar nodig en mogelijk wordt in fietsopstelstroken voorzien om de zichtbaarheid te verbeteren. Ook de fietspaden maken we veiliger door het aanbrengen van fietspijlen. Met de langverwachte aanleg van de Krijgsbaan, pakken we niet alleen de slechte staat van de rijbaan aan, maar zorgen we bovendien voor meer fietsveiligheid en -comfort door de aanleg van de vrijliggende fietspaden.” 

Districtsschepen Tom De Boeck: “Met onder andere deze eerste extra 80 fietsenstallingen voor een bedrag van 25.000 euro en het wegwerken van opmerkingen uit de Fietsbarometer van de provincie Antwerpen, bereiden we ons openbaar domein voor op een toekomst waarin de fietsers een prominentere plaats innemen. We doen hierbij ook een actieve oproep naar alle fietsers om voorstellen voor fietsenstallingen door te geven.” 

Suggesties zijn welkom op wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be.