Gezondheid

"Dit staat haaks op het beleid dat de overheid moet voeren in strijd tegen sigaretten"

embed
262 miljoen in beslag genomen sigaretten van bedenkelijke oorsprong worden door de Belgische douane gewoon doorverkocht