Mobiliteit en Verkeer

Dokter Theo Tutsstraat, Jan Frans Willemsstraat en Molenlei in Boechout worden fietsstraten

De gemeente Boechout wil enkele straten en kruispunten in het dorpscentrum veiliger maken voor fietsers en voetgangers. Daarom werden er plannen uitgewerkt voor de heraanleg van de Dr. Theo Tutsstraat, Jan Frans Willemsstraat en een deel van de Molenlei. Ook wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Dr. Theo Tutsstraat en de Molenlei. Volgens de huidige planning zullen de werkzaamheden in het najaar van 2016 kunnen starten.

Rudi Goyvaerts, schepen van verkeer: "Het wegdek in deze straten verkeert in een slechte staat, vooral de Dr. Theo Tutsstraat moet dringend aangepakt worden. Momenteel zijn deze straten niet ingericht als een zone 30, waardoor we deze snelheid moeilijk kunnen afdwingen. Ook de kruispunten zijn weinig overzichtelijk. Met deze plannen trekken we resoluut de kaart van de fietsers. We willen hen comfortabele en veilige fietsmogelijkheden geven in ons dorpscentrum."

Ontwerp

De Dr. Theo Tutsstraat en (korte) Jan Frans Willemsstraat blijven straten met beperkt eenrichtingsverkeer, in de Molenlei blijft de dubbele rijrichting gelden. Ook wordt het aantal parkeerplaatsen maximaal behouden, maar de geparkeerde auto's worden van de rijbaan gehaald naar aparte, afgebakende parkeervakken (kasseistrook).

Deze straten worden ingericht als 'fietsstraat'. Fietsers mogen er dus in beide richtingen naast elkaar fietsen en autobestuurders mogen hen niet inhalen. Er geldt een maximumsnelheid van 30 km/u. De fietsstraten worden hier herkenbaar gemaakt door specifieke verkeersborden, een fietslogo op de rijbaan en roodbruine asfalt.

Het fietstracé sluit aan op de fiets-o-strade langs de spoorweg en wordt ook afgestemd op de nieuwe woonwijk op de voormalige BMT-site die volop in opbouw is.

In de Dr. Theo Tutsstraat komen er twee snelheidsremmers (verkeersplateaus) en afgebakende parkeervakken met straatbomen. Ter hoogte van het kruispunt met de Jan Frans Willemsstraat komen er zebrapaden, fietsstallingen en een afgescheiden fietsstrook aan het begin en einde van de straat.

Ook de Jan Frans Willemsstraat, tussen Dr. Theo Tutsstraat en Heuvelstraat, wordt een fietsstraat met duidelijk afgebakende parkeervakken. Een overrijdbare kasseistrook van 30 cm zorgt voor een fysische scheiding tussen fietsers en autobestuurders. Het lange deel tussen Boshoek en Dr. Theo Tutsstraat blijft een eenrichtingsstraat waar ook fietsers maar in één richting mogen fietsen. Dit gedeelte wordt ook een fietsstraat, maar er zullen enkel verkeersborden geplaatst worden 

Het pleintje aan het kruispunt Heuvelstraat-Molenlei wil het gemeentebestuur beter benutten en inrichten met enkele parkeerplaatsen, een zitbank, groenelement, enz. Dit pleintje is momenteel nog geen openbaar domein, dus kan pas aangepakt worden na het akkoord van de eigenaar.

De Molenlei wordt een fietsstraat met dubbelrichtingsverkeer. Auto's zullen er kunnen parkeren in een strook aan de kant van de rijwoningen. Er komt een fysische middenscheiding om elke weggebruiker een duidelijke plaats te geven.