Gezondheid

Dokters van de Wereld zoeken Antwerpenaars met hart voor daklozen

Dokters van de Wereld is op zoek naar 10 onthaalmedewerkers en verpleegkundigen die een halve dag per week komen helpen in de Antwerpse herstelopvang voor zieke en verzwakte daklozen

Het project: Geen kot hebben, maakt de lockdown extra zwaar. En hoewel het winterplan van sommige daklozencentra door de coronacrisis verlengd is, hebben de meest kwetsbare mensen van onze maatschappij nood aan andere steun.  Voor zij die de hulp het hardst nodig hebben, is er sinds de COVID-crisis een herstelopvang opgericht in de Antwerpse Van Schoonhovenstraat.  Daar zijn vierentwintig kamers beschikbaar waar verzwakte daklozen dag en nacht verblijven. Die zijn gericht op daklozen met een chronische aandoening die niet onder controle is, maar ook mensen met een zwaar acuut probleem die opvolging en medicatie nodig hebben. De herstelopvang is een dialoog en samenwerking tussen Dokters van de Wereld, het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) en Stad Antwerpen.

Profielen? “De job als verpleegkundige of zorgkundige: paramedische zorg verlenen aan onze bewoners,  gesprekken voeren, medicatie klaarleggen, patiënten begeleiden naar douches…. De job als onthaalmedewerker: all round ondersteuning, van het helpen ontsmetten van ruimtes, boterhammen smeren tot het begeleiden van onze patiënten naar apothekers.” Tom Van Liefferinge, Coördinator Vrijwilligers Dokters van de Wereld

Interesse?  stuur een mail naar engagement@doktersvandewereld.be 

(foto Marie Monsieur)