Onderwijs

'Dringend nood aan meer individuele aanpak in onderwijs'

Er is dringend nood aan een meer individuele aanpak in ons onderwijs. Hoewel er veel gesproken wordt over talenten en groeien, worden leerlingen in de realiteit nog te vaak in dezelfde vaste mal geduwd.

'Leerlingen voelen zich nu vaak een nummer op school. We worden te weinig erkend als individu, met eigen talenten en interesses. Echt leren kan je nochtans pas doen wanneer daar rekening mee gehouden wordt', zegt Joris Janssens, voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK).

Volgens een grootschalig onderzoek van de UGent, de KU Leuven en de UAntwerpen bij leerlingen in het eerste middelbaar vervelen veel hoogbegaafde leerlingen zich op school en geraken daardoor ook gedemotiveerd. 'De vraag van scholieren is dan ook duidelijk: streef voor iedereen een basisniveau na, maar geef alle leerlingen de kans te specialiseren en de eigen grenzen op te zoeken op gebieden waar ze al sterk zijn. Tijd dus om het vuur terug aan te wakkeren door volledig in te zetten op keuzevakken en flexibiliteit', zegt Janssens.

Leerlingen geven daarnaast ook aan dat het onderwijs te weinig aandacht heeft voor hun leven buiten de schoolmuren, waar ze ook nuttige kennis en interessante ervaringen opdoen. 'Is het nuttig dat wie in haar vrije tijd apps ontwikkelt vele lesuren lang de basis van Word moet leren? Als de school meer bewust is van wat leerlingen buiten haar muren al hebben opgepikt, kan ze hier beter op inspelen.' 'Ons onderwijs moet dringend de sprong naar meer individuele programma's durven nemen. Door al haar leerlingen echt te leren kennen kan de school inschatten waar ze uitgedaagd kunnen worden én waar ze extra ondersteuning nodig hebben', meent Janssens.