Economie

'Dringend oplossing nodig voor kinderopvang voor werkende ouders'

Het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) vraagt dringend een oplossing en overleg over kinderopvang voor werkende ouders. De vereniging roept Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers op de leiding te nemen zodat lokale besturen het nodige kunnen doen. Ook de scholen moeten volgens Voka oplossingen zoeken om kinderopvang voorzien.

'Als we echt zoveel mogelijk mensen weer aan de slag willen laten gaan, moet men het ook mogelijk maken om te gaan werken. We dringen aan op snel overleg over de kinderopvang voor alle medewerkers', zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens van Voka. Uit een ledenbevragingen van Voka zou blijken dat kinderopvang het grootste struikelblok is om te gaan werken nu steeds meer bedrijven weer kunnen opstarten.

De scholen starten slechts vanaf 15 mei gedeeltelijk weer op, waardoor vele ouders met de handen in het haar zitten. 'We begrijpen dat er in het onderwijs veel werk gebeurt voor een veilige en pedagogische heropstart. Maar kinderopvang moet daar zeker deel van uit maken om zoveel mogelijk mensen opnieuw aan de slag te laten gaan', zegt Maertens. Om de opvang te kunnen garanderen wijst Maertens naar onderwijspersoneel in 'tussenstructuren' die tijdelijk ingezet kunnen worden. 'Denk maar aan koepels, secretariaten, busbegeleiders, CLB's', klinkt het. 'En zeker ook stagiairs uit de lerarenopleidingen kunnen helpen en zijn vaak ook bereid dat te doen, maar het ministerieel besluit laat dit momenteel niet toe.'

Daarnaast wordt er ook gekeken naar de lokale besturen, 'want zij hebben ervaring met buitenschoolse opvang en kunnen dus mee kinderopvang organiseren', aldus Maertens. Volgens Voka moet Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers de lokale besturen ondersteunen zodat ze mee kunnen helpen in opvang te voorzien voor alle onderwijsnetten. Zo zouden ze kunnen bijspringen voor problemen rond infrastructuur en personeel. 'Denk maar aan feestzalen, sporthallen en culturele centra enerzijds en gemeentepersoneel en vrijwilligers anderzijds. Bovendien is er vaak goed en structureel overleg tussen scholen en lokale besturen, zodat daar een stevige samenwerking mogelijk is', luidt het nog.

(archieffoto ATV)