Mobiliteit en Verkeer

Drukknopsysteem zou fileprobleem Krijgsbaan oplossen

embed
Verkeerslichten aan de nieuwe brandweerpost op de Krijgsbaan in Wilrijk veroorzaken grote verkeersproblemen. Namelijk opstoppingen, waardoor automobilisten de zijwegen gaan opzoeken of zelfs tegen de rijrichting in langs het crematorium wegrijden. Het districtsbestuur vraagt dat er een knipperlicht komt aan de kazerne, met een drukknop die kan gebruikt worden wanneer de brandweer moet uitrukken.