Mobiliteit en Verkeer

Durletstraat wordt schoolstraat

Zowel de Stad als het District Antwerpen hechten veel belang aan een verkeersveilige schoolomgeving. Om het probleem van de verkeersdrukte rond de sterk groeiende school De Sterrenkijker aan te pakken, maken de stad en het district samen met de schooldirectie vanaf 23 april  van de Durletstraat een schoolstraat.

Een ‘schoolstraat’ is een straat die aan het begin van de schooldag wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Dit zal gebeuren tussen 8u25 en 8u50. Een opzichter plaatst dan een hek aan het begin van de straat. Auto’s kunnen er dan even niet in, fietsers en voetgangers wel. In de straat geparkeerde auto’s mogen de straat wel verlaten.

Uit een bevraging in het voorjaar bleek dat de buurtbewoners de aanvang en het einde van de schooldag als onveilige momenten ervaren. Daarom werd beslist om van de Durletstraat een schoolstraat te maken. Bovendien is de luchtkwaliteit in de Durletstraat slecht. Hopelijk kan de invoering van de schoolstraat een steentje bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

Het district moedigt scholen aan om een schoolstraat aan te vragen. Districtsburgemeester Paul Cordy:

“De medewerking van scholen en ouders is hierbij essentieel. Mits een kleine inspanning van ouders en schoolbestuur kan op deze manier de schoolomgeving op een efficiënte en eenvoudige manier veiliger worden gemaakt. Momenteel maken nog maar een beperkt aantal scholen hier gebruik van. We hopen dat we dit aantal in de toekomst aanzienlijk kunnen uitbreiden.”

(foto Google Maps)