Mobiliteit en Verkeer

Duurzame antiterreurmaatregelen op Meir van kracht

Naar aanleiding van eerdere aanslagen op drukke winkelassen nam het stadsbestuur noodzakelijke maatregelen om de Meir extra te beveiligen. Het aanhoudende verhoogde terreurniveau toont echter aan dat het aangewezen is om deze maatregelen op een structurele en duurzame manier verder te zetten. Vanaf maandag 22 oktober wordt de Meir gedeeltelijk enkelrichting en worden aansluitend de permanente, verzwaarde verdwijnpalen geactiveerd.

Op advies van de Lokale Politie werden in juli 2016 onder andere de bestaande verdwijnpalen op de Meir terug geactiveerd en werden breugelbakken geplaatst ter hoogte van de Meirbrug. Deze worden momenteel nog steeds dagelijks geplaatst en verwijderd buiten de leveringstijden.

De stad Antwerpen vervangt nu deze breugelbakken door verzwaarde antiterreur-verdwijnpalen. Omwille van technische beperkingen in de ondergrond en de grote manoeuvreerruimte van vrachtwagens kan hier enkel uitrijdend verkeer doorrijden.

Daarom is de Meir vanaf maandag 22 oktober gedeeltelijk een enkelrichtingstraat richting Meirbrug. Het stuk tussen de Lange Klarenstraat en de Jezusstraat blijft wel dubbelrichting om een vlotte doorgang voor hulpdiensten te verzekeren.

De verkeerssituatie zal als volgt geregeld worden:

  • De Teniersplaats en de Leysstraat worden enkelrichting tussen de Leien en de Jezusstraat, naar de Jezusstraat.
  • De Meir wordt dubbelrichting tussen de Lange Klarenstraat en de Jezusstraat.
  • De Meir wordt enkelrichting tussen de Lange Klarenstraat en de Huidevetterstraat, naar de Meirbrug.

Momenteel zijn de Meir, Teniersplaats, Leysstraat, Wapper en Jezusstraat verkeersluwe straten. De zone wordt een voetgangerszone met venstertijden voor laden en lossen van 5 tot 11 uur en van 19 tot 22 uur.

Door deze maatregel neemt de stad ook een verdere stap in het creëren van aanrijroutes in de binnenstad om het vrachtverkeer veiliger en beter te regelen. Dit zijn routes die worden opgelegd aan vrachtverkeer om ervoor te zorgen dat vrachtwagens zo min mogelijk op wegen rijden die niet geschikt zijn voor zwaar vervoer. Zo wordt de verkeersveiligheid in (woon)straten verbeterd.

(Bron en foto : Stad Antwerpen)