Gezondheid

Edegem organiseert noodopvang in de scholen tijdens paasvakantie

Lokaal bestuur Edegem zal tijdens de paasvakantie noodopvang aanbieden in de Edegemse scholen zelf in plaats van in twee locaties van IBO De Speelclub in het Zwaluwnest en Fort 5. “We willen vermijden dat het coronavirus zich verspreidt wanneer we groepen kinderen opnieuw samenbrengen”, zegt schepen voor onderwijs Koen Michiels daarover.

“Onze beslissing zit volledig in de lijn met richtlijnen daarover van de federale overheid”, zegt burgemeester Koen Metsu daarover. “Die adviseren om de 'contactbubbels' van scholen intact te houden. Het is immers volgens virologen van het grootste belang dat de samenstelling van een bestaande groep mensen - die dus eerder al contact hadden - de komende weken gelijk blijft. Hoe minder contact met mensen van buiten de groep, hoe kleiner de kans dat het virus in die groep geraakt. Gebeurt dat toch, dan dooft het binnen die groep sneller uit en kan het niet ontsnappen. Binnen de groep zelf ontwikkelt zich dan groepsimmuniteit.”

Tijdens de paasvakantie zullen de Edegemse lagere scholen daarom open zijn van 8 tot 17 uur voor opvang van kinderen waarvan de ouders in de cruciale sectoren werken: zorg, veiligheidsdiensten, voedingssector en distributie. Ook voor kinderen in kwetsbare thuissituaties is er plaats”, legt de schepen voor onderwijs uit. “Ouders die niet in deze categorieën thuis horen, moeten -zoals de federale overheid dat stelt- zelf instaan voor opvang van hun kinderen.”

“In de school waar een opvangnood is, zal op weekdagen een IBO-begeleid(st)er én een vrijwillige leerkracht aanwezig zijn. Dat komt neer op een begeleider per tien kinderen. De ervaring van de voorbije weken leert ons dat dat voldoende is om ouders in cruciale sectoren verder te helpen met de opvang”, gaat de schepen verder. “Onze keuze hebben we gemaakt in een prima (digitale) verstandhouding met de directies van alle netten. Er bleek ook veel bereidwilligheid onder de leerkrachten om de opvang samen met het IBO te verzorgen. Fijn om in tijden van crisis zo vlot samen te werken!”

Alle opvangdagen tijdens de paasvakantie in IBO De Speelclub die ouders reserveerden werden door lokaal bestuur Edegem automatisch en kosteloos geannuleerd. Ouders die gebruik willen maken van de noodopvang moeten opnieuw online reserveren. Wie nog nooit eerder opvang reserveerde bij IBO De Speelclub kan op www.edegem.be een dossier aanmaken of contact opnemen via kinderopvang@edegem.be of 03 289 21 10 en 03 289 21 20.