Nieuws

Edegem schrapt 30% van het personeelsbestand

embed

In het kader van de opmaak van haar strategisch meerjarenplan heeft het college en managementteam van Edegem vanmiddag de vakbonden en het personeel ingelicht over het personeelsbeleid voor de komende jaren.
Omdat het lokaal bestuur Edegem financiële maatregelen moet nemen om deze legislatuur het hoofd boven water te houden zal er fors bespaard worden op personeel.
Zo zullen er de komende jaren 30% van de banen geschrapt worden. Dit betekent dat vandaag om en bij de 60 personeelsleden slecht nieuws hebben gekregen. Aldus de ACV openbare diensten