Nieuws

Een eigen plek voor jongeren

De jongeren uit district Berendrecht-Zandvliet-Lillo krijgen volgend jaar een eigen stek. Het leegstaande seniorenlokaal aan het Armenstraatje werd afgebroken. Op de plek komt het Jeugdhuis 2040. Binnenkort kunnen de plannen ingekeken worden. De jeugdraad denkt intussen volop na over de inrichting. Lindsey en Lynn, twee leden van die raad, geven uitleg. 

"Jongeren van Zandvliet kijken erg uit naar Jeugdhuis 2040", zeggen Lindsey Gabriëls en Lynn Versweyveld.  Zij vertegenwoordigen Chiro De Kievitjes in de jeugdraad en zijn nauw betrokken bij de plannen rond Jeugdhuis 2040. "Wij hebben nooit een eigen plek gehad, dus we zijn blij dat het zover is. Nu moeten we vaak uitwijken naar omliggende gemeenten of de stad."

Goede locatie 

Jeugdhuis 2040 komt in het Armenstraatje, vlak bij het voetbalterrein en de evenementenhal. "Het seniorenlokaal staat al een poos leeg. Het is die ruimte die ze vanaf februari 2018 ombouwen tot een jeugdhuis. Een perfecte locatie, want hier valt regelmatig iets te beleven. Al is het niet de bedoeling om elk weekend tot 's morgens vroeg te feesten."

Plannen inkijken

De plannen die u op 14 november kan inkijken, maken duidelijk dat het om een polyvalente zaal van 100 m2 gaat voor fuiven en optredens. "Architectenbureau Studio BONT hield rekening met energiebesparende maatregelen. Zo komen er zonnepanelen en recupereren we regenwater voor het sanitair. Er werd ook veel aandacht geschonken aan de akoestiek. Het groendak zorgt voor een geluids- en thermische buffer. De buitenluiken aan de ramen kunnen dicht, zodat we het geluid en de warmte beter binnen kunnen houden. Er komt ook een akoestische sas."

Voor en door jongeren

"De leden van de jeugdraad denken intussen na over de concrete inrichting. Waar komt de toog het best? Of waar voorzien we een vaste stand voor de dj en op welke plek zetten we zetels om te chillen? We bekijken ook op welke momenten we Jeugdhuis 2040 willen openhouden en wie dat kan doen. In samenwerking met enkele jeugdverenigingen hopen we snel een groep vrijwilligers te vinden die de werking van Jeugdhuis 2040 op korte termijn kan uitbouwen!".

Meer info :

Inkijkmoment plannen Jeugdhuis 2040
dinsdag 14 november tussen 18 en 20 uur
Vrijetijdscentrum De Schelde
De Keyserhoeve 66, Zandvliet
tel. 03/298 27 30
district.berendrechtzandvlietlillo@stad.antwerpen.be

(bericht : stad Antwerpen district Berendrecht, Zandvliet, Lillo - foto Sigrid Spinnox)