Mobiliteit en Verkeer

Eerste fietsstraat in Deurne ingehuldigd

Vandaag werd de eerste fietsstraat in Deurne officieel ingehuldigd.

Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Motorvoertuigen zijn toegestaan, maar er gelden specifieke gedragsregels ten aanzien van fietsers. Zo mag gemotoriseerd verkeer fietsers niet inhalen en is er een maximum van 30 km per uur voorzien.

"De Ruimtevaartlaan is vandaag in de eerste plaats een woonstraat. Er rijdt voornamelijk plaatselijk verkeer. Daarnaast is deze straat natuurlijk een belangrijke fietsverbinding tussen Berchem en Deurne. Om de veiligheid van de bewoners en fietsers te optimaliseren, hebben we de Ruimtevaartlaan ingericht als fietsstraat. Wij zijn dan ook bijzonder blij met deze eerste fietsstraat in Deurne", zegt districtsvoorzitter Tjerk Sekeris.

De inrichting van de Ruimtevaartlaan als fietsstraat is een belangrijke schakel in de districtenroute. De districtenroute (20 km) verbindt de verschillende districten rond Antwerpen en verhoogt de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in en rondom Antwerpen.

"Als stad hebben we ervoor gekozen om versneld alle ontbrekende schakels in fietsroutes weg te werken. Door de Ruimtevaartlaan en Alfred Ostlaan als fietsstraat in te richten, worden de fietspaden tussen Berchem en Deurne verbonden en loopt de districtenroute hier ononderbroken door", zegt schepen voor mobiliteit Koen Kennis.