Nieuws

Eerste zeelui krijgen hun vaccin

embed
En vanmorgen hebben de eerste 2 Belgische zeelui hun coronavaccin gekregen. Dat gebeurde in Mediport, een huisartsenpraktijk op de Italiëlei die zich op zeevarenden richt. Zeelui krijgen voorrang in de vaccinatiestrategie, omdat zij vaak maanden op zee zitten, en zo moeilijk bij een vaccinatiecentrum kunnen langsgaan.