Gezondheid

Elk kind dat naast besmette leerling zat moet nu getest worden

Kinderen van de lagere school die in de klas of in de refter zaten naast een leerling die besmet blijkt met het coronavirus, worden vanaf maandag beschouwd als hoogrisicocontacten. Dat betekent dat ook zij in quarantaine zullen moeten gaan en getest moeten worden, zo meldt het gezondheidsinstituut Sciensano. 

Experts hadden enkele dagen geleden al voor deze maatregel gepleit, nu er besmettelijkere varianten van het coronavirus opduiken. Om het aantal betrokken leerlingen zo beperkt mogelijk te houden, wezen de experts op het belang van vaste zitplaatsen. 

Vanaf maandag moeten alle hoogrisicocontacten zich overigens twee keer laten testen op het coronavirus: op dag één en dag zeven van hun quarantaine. En wie positief test op het coronavirus, moet tien dagen in isolatie (in plaats van zeven).

Foto Belga